Onderstaand  geeft in vogelvlucht inzicht in hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan. 
WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERWERK IK? 

Contactgegevens 


WAARVOOR VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS?

Opstellen mediation/bemiddelings-overeenkomst, relatiebeheer 

 

WANNEER MAG IK JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?


Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou 
Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan  verplichtingen die op mij rusten in het kader van het MfN-regelement 
Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden


HOE LANG BEWAAR IK PERSOONSGEGEVENS? 

Zolang ik deze nodig heb, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. 