Overheids-bemiddeling

De samenleving verandert en het is belangrijk dat de (lokale) overheid mee verandert. Zeker met de komst van de omgevingswet zal de lokale overheid meer aandacht moeten besteden aan betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke plannen in een vroeg stadium, denk aan de omgevingstafel..
Als oud-opbouwwerker in de Bijlmermeer, maar zeker in mijn huidige functie als gemeentelijk mediator heb ik veel ervaring met het begeleiden van participatie-trajecten. Dat kan gaan om het inrichten van de openbare ruimte, maar steeds vaker begeleid ik participatietrajecten in het kader van bestemmingsplannen. Wonderbaarlijk om te ervaren hoe na jarenlange onenigheid men uiteindelijk toch tot elkaar komt. Dit voorkomt dan vaak formele juridische trajecten, soms tot aan de hoge Raad.

Ik heb naast de standaard mediationopleiding ook de specialisaties overheidsmediation en beleidsbemiddeling afgerond.