Als gevolg van corona hebben veel bijeenkomsten met bewoners digitaal plaats gevonden. Ik heb inmiddels tientallen bijeenkomsten mogen begeleiden, variërend van 6 deelnemers tot 200 deelnemers. Het vraagt vaardigheden om de agenda te bewaken, de chat in de gaten  houden, mensen aan het woord laten of juist af te kappen. Het is belangrijk dat ook betrokken partijen, ontwikkelaars, gemeente, bewoners in staat zijn hun verhaal helder naar voren te brengen.  Van groot belang is dat de techniek perfect werkt zodat je als begeleider daar geen zorgen over hebt.

Ik ben van mening dat met name  informatiesessies een bijdrage leveren aan het breed verspreiden van informatie en dat een goed professionele begeleiding van het traject, voorbereiding en uitvoering goed geregeld moet zijn. Gezien mijn ervaring van de afgelopen 2 jaar kan ik u daar mee helpen.