Gespreksbegeleiding

Ter voorkoming van conflicten tussen bijvoorbeeld overheid en burgers helpt het om bij aanvang van activiteiten die effect hebben op de woon- en leefomgeving op correcte wijze te communiceren en in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan. Vaak zijn dat gesprekken waarbij in eerste instantie grote belangentegenstellingen aanwezig lijken te zijn. Een goede begeleiding van die gesprekken waarbij emoties, systeemwereld versus leefwereld aan de orde zijn helpt om wederzijds begrip te realiseren. Ook al krijgt niet iedereen zijn zin, het gevoel gehoord te zijn en serieus genomen te zijn verzacht dan de pijn.