Bemiddeling

Het doel van bemiddelingen is om vanuit een klantvriendelijke manier en op informele wijze met elkaar te zoeken naar een oplossing voor een conflict dan wel het voorkomen van een conflict. Meerdere methodes kunnen daarbij worden ingezet:


1. Goed gesprek en terugkoppeling vakdienst: de kwestie wordt verhelderd in het goede gesprek en terug gelegd bij de betreffende medewerker/afdeling.


2. Pendelbemiddeling: Pendelbemiddeling is een methode waarbij de bemiddelaar de deelnemers om en om vraagt hun op te lossen problemen en doelen te benoemen en een stap in de richting van een gezamenlijke oplossing te formuleren.


3. Mediation zonder formele documenten: hierbij wordt dezelfde opbouw en aanpak gehanteerd als bij een formele mediation echter zonder mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst.

Zowel bij pendelbemiddeling als bij mediation zonder mediationovereenkomst kan gekozen worden voor een bemiddelingsovereenkomst, minder formeel maar wel duidelijk voor wat betreft de inzet en gemaakte afspraken.

Regelmatig komt het voor dat men bij vaststellen van een conflict/kwestie zoekende is naar de beste methode. In die gevallen kan ik benaderd worden voor advies.