Advies

Het komt voor dat men wel weet dat er een kwestie of conflict speelt, maar men niet weet hoe dat op te lossen. Ik kan daarbij helpen. Door mijn ervaring met vele diverse kwesties kan ik in een goed gesprek achterhalen wat de kern van de kwestie is. Op basis daarvan kan ik adviseren over de te volgen aanpak. Van belang daarbij is om partijen uit hun gesettelde denkwijze te halen waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten. 

Zeker bij overheden, maar ook bij andere organisaties is het belangrijk om te leren van een conflict. wat hadden we kunnen doen om dit te vorkomen en hoe gaan we dat in de toekomst toepassen. Als je daar als organisatie zorgvuldig mee om gaat en bereid bent om te leren zou je kunnen zeggen dat "een conflict een gratis advies is". Ik ben in staat om na oplossing van een conflict, zonder met de beschuldigende vinger te wijzen, organisaties te helpen met het verbeteren van hun interne organisatie en externe dienstverlening.

Onderdeel van die dienstverlening is dat je op de juiste wijze het gesprek voert. Een goede gespreksbegeleiding is dan noodzakelijk.